ЕС ще инвестира €2,8 млрд. за разработване на роботи
 

Source: digital.bg

Author: Markov Kmar

Publishing date: 2014-06-07

Name of article: ЕС ще инвестира €2,8 млрд. за разработване на роботи

PDF: Digital.bg – ЕС ще инвестира €2,8 млрд. за разработване на роботи

Link to website: http://www.digital.bg/novini/ec-ще-инвестира-€2,8-млрд-за-разработване-на-роботи-news43519.html